Stalling Amsterdam Osdorp; verhuur van overdekte ruimte voor allerlei soorten voertuigen!
stalling, amsterdam, osdorp, caravanstalling, autostalling, motorstalling, camperstalling, vouwwagenstalling, bootstalling, aanhangerstalling, oldtimerstalling, auto, camper, caravan, motor, vouwwagen, voertuigen, boot, aanhanger, stalling in amsterdam, stalling omgeving amsterdam, stalling amsterdam, stalling osdorp

HUISREGELS VAN STALLING AMSTERDAM OSDORP

De openingstijden van Stalling Amsterdam Osdorp gelden alleen voor het halen en brengen van uw voertuig.
Op zaterdag kan u behalve halen en brengen ook gebruik maken van onze service om uw voertuig te bezichtigen of te starten.

Wij wijzen u erop om uw eigen contactsleutel mee te nemen bij de bezichtiging en het starten van het voertuig.
Sleutelen aan voertuig is uiteraard niet toegestaan!

Voor doordeweekse bezichtigingen van uw voertuig dient eerst een telefonische afspraak gemaakt te worden, zodat wij onze taken goed kunnen inplannen. Ook hier hebben wij graag dat u uw eigen contactsleutel van uw voertuig meeneemt.

 • Melden bij binnenkomst met contract of autopapieren verplicht. Anders geen starten.
 • Betaling moet voldaan zijn binnen de afgesproken periode. Anders geen starten.
 • Maximaal 2 personen per voertuig!
 • Blijf bij uw eigen auto of op het middenpad. Dit voorkomt schade!
 • Maximaal 45 minuten starten i.v.m drukte en schade.
 • Rijden met het voertuig is absoluut VERBODEN!
 • Wees voorzichtig met andermans spullen!
 • Bij diefstal wordt het voertuig per direct uit de stalling verwijderd.
Stalling Amsterdam Osdorp - Voorwaarden

STALLINGSVOORWAARDEN

 1. De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling. Welke door de stallinghouder word bepaalt, dus geen vaste plaats.
 2. De stallingstermijn geldt telkens voor een periode van 12 maanden. Deze begint bij aanvang. Enig onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 3. De betaling van de stallinghuur dient per vooruitbetaling bij aanvang van de stallingperiode te worden voldaan.
 4. Bij huurachterstand is het niet mogelijk de caravan, vouwwagen, boot met trailer, auto uit de stalling te halen.
 5. De stallinghouder zal geen onbevoegde bij het gestalde zijn toelaten. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde is niet toegestaan.
 6. De stallinggebruiker dient MINSTENS DRIE DAGEN van te voren te bellen om het gestalde op te halen. Men dient altijd het stallingscontract mee te nemen.
 7. Het in en uit de stalling plaatsen van het gestalde object geschiedt, uitsluitend door de stallinghouder. Hetzij in opdracht van de stallinggebruiker, hetzij op eigen initiatief van de stallinghouder om hem moverende reden. Stallinggebruiker geeft de stallinghouder hierbij toestemming het gestalde object in of uit de stalling te plaatsen.
 8. De stallinggebruiker is verplicht om evt. aanwezige GASFLESSEN uit een caravan, vouwwagen of boot te verwijderen. Bij niet voldoen hieraan zullen alle voortvloeiende kosten voor de stalling gebruiker zijn.
 9. De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor de schade aan het gestalde object, ongeacht op welke wijze schade mocht zijn ontstaan, tenzij stallinghouder terzake opzet of opzet grenzende schuld kan worden verweten.
 10. De stallinggebruiker is verplicht het object zelf te verzekeren tegen schade die is ontstaan door brand, diefstal, verlies, tenietgaan, beschadiging of welke schade ook aan het gestalde object inclusief toebehoren.
 11. De huurprijs is geindexeerd. Aangehouden wordt 'de inflatie voor alle Nederlandse lonen'.
 12. Indien de Stallinggebruiker de overeenkomst in de loop van de voor afgesproken periode opzegt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds bepaalde gelden.
 13. Deze overeenkomst wordt telkens, voor dezelfde periode waarvoor zij is aangegaan, stilzwijgend verlengt.
 14. De opzegging van deze overeenkomst dient minstens een maand voor het einde van de lopende contractduur per aangetekende brief plaats te vinden.
 15. Als de huurder het object buiten de stalling achterlaat om te worden gestald, of als het object op verzoek van de huurder buiten de stalling is geplaatst om te worden opgehaald, staat het daar voor risico van de huurder.

LET OP!
De bewaargever dient zijn object zelf te verzekeren tegen brand, diefstal of enige andere schade aan het object.

De stalling of bewaarnemer is hier in geen enkel geval voor aansprakelijk te stellen.

Bij betaling achteraf wordt de prijs met 10% verhoogd.

Autostalling - Caravanstalling - Taxistalling - Bootstalling - Motorstalling - Oldtimerstalling - Vouwwagenstalling - Camperstalling - Aanhangerstalling